up
telefon567 322 232
e-mailrecepce@studio-helena.cz
MASÁŽE A CVIČENÍ

Rolfing terapie a cvičení Pilátes jsou vhodné pro každého bez omezení věku a pohlaví. Pomohou vyřešit mnoho aktuálních problémů, ale také dlouhodobé a chronické bolesti. Certifikovaná terapeutka Pavlína Krajňáková se o vás odborně a s maximální péčí postará.

Rolfing terapie
Rolfing terapie
Rolfing (Strukturální integrace) je založen na systematické a velmi komplexní práci měkkými tkáněmi člověka. Obnovení pružnosti fasciální sítě zlepšuje pohyblivost a přirozené vyvážení těla. To přímo ovlivňuje nejen funkci pohybového, ale i nervového, trávicího a oběhového systému. Má tedy účinek na celkový zdravotní stav organismu.
Jak rolfterapie funguje?
Základem rolfing terapie je zkoumání gravitačního pole, ve kterém se lidské tělo pohybuje, a jeho vlivu na něj. Zastánci této terapie totiž tvrdí, že tělo se gravitační síle musí přizpůsobit, i když je to pro něj nepřirozené. Pomoci si tak musí vytvořením dodatečné podpory v měkkých tkáních,
což postupně vede k omezení hybnosti kloubů a snížení svalového potenciálu. Cílem rolfterapie je tak dosáhnout přirozené rovnováhy mezi lidským tělem a gravitačním polem. Během několika lekcí tak dochází k systematickému uvolňování různých částí těla a k postupné reformaci a změně celé sítě tkání v těle, které jsou navzájem propojeny.

10 sezení stačí k uzdravení
Praktická aplikace rolfterapie je založena na deseti asi hodinových sezeních, která na sebe navazují.  Terapeut při tom postupuje od povrchu těla až k hluboko uloženým tkáním, které tvoří stabilizační systém těla a postupně vede pacienta k většímu vnímání a cítění svého těla.
Individuální pohybová terapie – Pilátes
Cvičení je určené pro jednotlivce nebo maximálně 3členné uzavřené skupinky, kde je umožněn maximální individuální přístup lektora. To přináší vysokou efektivitu, dostatek prostoru pro individuální modifikace cviků, pocit soukromí a celkově příjemnou a klidnou atmosféru. Cviky jsou modifikované tak, aby byly “šité na míru” a proto se výsledky cvičení dostaví rychleji.
Cvičí se na podložce s využitím cvičebních pomůcek: magic circle, foam roller, theraband a overball. Rychlost výuky je podřízena potřebám klienta. Poznejte metodu pilates a naučte svoje tělo zdravým pohybům. Vydejte se prostřednictvím pilates cvičení na cestu za zdravím, krásou a štíhlou linií. Získáte nejen zdravé tělo ale i pohodu, sebevědomí a radost z každého pohybu.
novinka
novinka
novinka